Ungheni, Moldova

Delia City Ungheni

Complex rezidențial: Bloc locativ multietajat tip S+P+9E+PH cu trei tronsoane, cu spații comerciale-prestări servicii încadrate (centru comercial).

Suprafața totală utilă conform proiectului: 17 mii m2.

Termen limită pentru darea în exploatare conform graficului aprobat: 31.12.2022. Obiectivul Dezvoltatorului: an. 2021.

Etapa actuală: executarea lucrărilor la carcasa de rezistență a construcției.

 • Proiect în curs de realizare:
  Delia City Ungheni
 • Amplasare:
  mun. Ungheni, str. M.Eminescu 67
 • Descriere:
  Bloc locativ tip S+P+9E+PH.
 • Suprafața totală utilă:
  17 mii m2
 • Darea în exploatare:
  31.12.2022
 • Dezvoltator:
  FILLI PARTNER SRL

STIMAȚI CUMPĂRĂTORI, PROPRIETARI ȘI VIITORI LOCUITORI, LOCATARI!

În această rubrică veți fi informați periodic despre fazele, etapele lucrărilor de construire, aflate în curs de executare ori finisate, aferent realizării Proiectului numit ”DELIA CITY”, menționat în continuare.

Compania FILLI PARTNER SRL în calitate de Dezvoltator realizează în mun. Ungheni, str. Mihai Eminescu 67, Proiectul de construcție al Blocului locativ multietajat tip S+P+9E+PH cu trei tronsoane, incluzând spații locative și comerciale, denumit ”DELIA CITY”.


Comunicăm că, până la momentul actual, Dezvoltatorul a finalizat următoarele etape pentru realizarea Proiectului:

I. Obținerea actelor permisive pentru proiectare și construcție. Elaborarea și avizarea documentației de proiect

La 06.05.2020 Dezvoltatorul a obținut Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 26, eliberat de către Primăria mun. Ungheni.

Ulterior, în baza și conform Certificatul de urbanism pentru proiectare a fost elaborată documentația de proiect, respectând regimurile prevăzute în Certificat. Documentația de proiect și anume Proiectul de execuție nr. 03/20 a fost elaborat de către Proiectantul SRL ARH-EST-STUDIO, licența seria A MMII nr. 049052 din 12.06.2015, ulterior verificat și avizat în modul stabilit de lege.

La 22.07.2020 Dezvoltatorul a obținut Autorizația de construire nr. 33, eliberată de către Primăria mun. Ungheni pentru construirea blocului locativ multietajat tip S+P+9E+PH cu trei tronsoane, cu spații comerciale-prestări servicii încadrate, construcția rețelelor edilitare necesare (rețele de gaz, rețele electrice, rețele de apeduct și canalizare menajeră, rețele de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale, telecomunicații).

II. Selectarea antreprenorilor, achiziții de materiale, pregătirea șantierului de construcții

După obținerea autorizației de construire, Dezvoltatorul a identificat antreprenorii și specialiștii calificați în domeniul construcțiilor pentru realizarea Proiectului de construcție, după care a negociat și încheiat contractele de antrepriză. În acest scop au fost negociate și încheiate contractele pentru executarea Proiectului, inclusiv au fost încheiate contracte de achiziție a materialelor de construcție. Tot în această perioadă s-au întreprins acțiunile și măsurile necesare pentru pregătirea șantierului de construcție pentru începerea lucrărilor.

III. Inițierea lucrărilor de construire. Lucrări de terasament

La 07.08.2020 au început lucrările de terasament, care au inclus: decopertarea stratului fertil, excavarea gropii de fundație, excavarea argilei din depozit local pentru perna de fundație, lucrări de executare a pernei de fundație din argila (amenajarea+compactarea în straturi a argilei).

La 07.09.2020 au fost finisate lucrările de terasament și executată integral groapa de fundație, fiind pregătită pentru executarea lucrărilor următoarei etape (construirea fundației din beton armat).

IV. Executarea lucrărilor de construire a fundației construcției

La 08.09.2020 a început executarea lucrărilor de construire a fundației din beton armat, cu termoizolarea și hidroizolarea pereților exteriori ai fundației.

La 24.10.2020 au fost finisate lucrările de construire a fundației construcției (ieșirea la cota ”Zero”).

V. Executarea lucrărilor de construire a carcasei construcției din beton armat

La 25.10.2020 a început executarea lucrărilor de construire a carcasei construcției din beton armat, pe tot perimetrul viitorului Bloc locativ, inclusiv spații comerciale.

Actualmente se execută lucrări de construire a carcasei construcției din beton armat, inclusiv coloanele verticale, la nivelul ”Etaj 7”.

Concomitent cu executarea lucrărilor de construire a carcasei, se execută în paralel lucrările de zidărie a pereților exteriori cu cărămidă arsă.

Concomitent cu executarea lucrărilor de construire a carcasei, au fost executate în paralel lucrările de instalare a rețelelor exterioare.

Despre evoluția lucrărilor și etapele de finisare a lor vă vom informa în continuare.

Cu respect,
Echipa Dezvoltatorului FILLI PARTNER SRL

  Companie de dezvoltare imobiliară

  Adresa


  Administrația:
  str.Sf.Țării 27, of.4, mun.Chișinău
  Birou de informații și vânzări:
  str. M.Eminescu 67, mun.Ungheni